WARTO WIEDZIEĆ
SŁOWNIK POJĘĆ SŁOWNIK BIOGRAFICZNY BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA – WARTO PRZECZYTAĆ


1. Jan Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu, opr. W. Piasecki, Wydawnictwo Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004.
2. Stanisław M. Jankowski, E. Thomas Wood, Karski. Opowieść o emisariuszu, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków-Oświęcim 1996.
3. Stanisław M. Jankowski, Karski. Raporty tajnego emisariusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
4. Jerzy Korczak, Karski. Opowieść biograficzna, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2010.
5. Andrzej Żbikowski, Karski, Świat Książki, Warszawa 2011.

Inne:
Ten jest z ojczyzny mojej, opr. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Świat Książki, Warszawa 2010.
Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. Tatiana Bernstein, Artur Eisenbach, Adam Rutkowski, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1957.
Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, IFiS PAN, Warszawa 2001.
Stefan Korboński, Polskie Państwo Podziemne, Świat Książki, Warszawa 2008.
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką. Studia i materiały., red. A. Żbikowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006 r.
Tomasz Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Czytelnik, Warszawa 2010.
Waldemar Grabowski, Polska tajna administracja cywilna, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2003