O PROJEKCIE
Przedstawiamy interdyscyplinarny pakiet edukacyjny związany z życiem i działalnością Jana Karskiego. Materiał, którego podstawą jest życiorys emisariusza pokazuje szeroki kontekst jego działalności. Zawarte w pakiecie materiały dotyczą m.in. tematyki okupacji niemieckiej w Polsce, Polskiego Państwa Podziemnego i sytuacji ludności żydowskiej. W skład pakietu wchodzą także propozycje scenariuszy lekcji. Lekcji nie tylko historii, ale i języka polskiego, etyki, czy godziny wychowawczej. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu ścieżkach szeroko pojętej edukacji humanistycznej.

Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą. Pakiet odwołuje się do metody case study - na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Wieloaspektowość przygotowanego pakietu pozwoli na jego realizację metodą projektu.

AUTORZY:
Gabriela Sierocińska-Dec
Beata Wolszczak
Michał Zarychta
Małgorzata Żaryn

ZDJĘCIA:
Narodowe Archiwum Cyfrowe – partner pakietu edukacyjnego:

Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat nad projektem objął Mazowiecki Kurator Oświaty:

Mazowiecki Kurator Oświaty

Źródła zdjęć: Archiwum Instytutu Hoovera, East News, Muzeum Miasta Łodzi, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski

ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
tel. 22 211 90 08,
22 211 90 47

[email protected]