DZIECIŃSTWO I LATA PRZEDWOJENNE
DZIECIŃSTWO I LATA PRZEDWOJENNE

Fragmenty wywiadu Macieja Wierzyńskiego z Janem Karskim (prawdziwe nazwisko Jan Kozielewski)

Część I: Szkoła


Część II: Dom


Część III: Służba


Część IV: Ministerstwo Spraw ZagranicznychNa podstawie wywiadów z Janem Karskim powstała książka Macieja Wierzyńskiego "Emisariusz. Własnymi słowami", wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2012 r.