OKUPACJA NIEMIECKA
TERROR OKUPANTA PROBLEMY DNIA CODZIENNEGO
LISTA ROZPORZĄDZEŃ I ROZKAZÓW

Wykaz niektórych rozporządzeń normujących różne dziedziny życia w okupacyjnej Warszawie (za nieprzestrzeganie zakazów groziły ciężkie kary z karą śmierci włącznie).

Wprowadzenie godziny policyjnej od 19/20/21/22 do 5 rano.Od 28 września 1939 r.
Konfiskata wszystkich odbiorników radiowych.28 października 1939 r.
Zakaz ulicznego handlu środkami spożywczymi.6 listopada 1939 r.
Zakaz handlu ulicznego.5 stycznia 1940 r.
Zakaz urządzania procesji.Wielkanoc 1940 r.
Zakaz nalepiania klepsydr na murach kościołów, domach i parkanach cmentarnych.Styczeń 1940 r.
Zakaz pochodów pogrzebowych poza granicami cmentarza.Jesień 1940 r.
Zakaz organizowania wszelkich rodzajów zabaw tanecznych, zarówno publicznych jak i prywatnych. W lokalach muzyka taneczna jest zabroniona.28 stycznia 1941 r.

Wykaz niektórych rozporządzeń normujących różne dziedziny życia w okupacyjnej Warszawie (za nieprzestrzeganie zakazów groziły ciężkie kary z karą śmierci włącznie).

Obowiązek posiadania kenkart i ausweisów.13 czerwca 1941 r.
Zakaz fotografowania „gmachów, ulic i placów noszących ślady uszkodzeń wojennych w wyniku ataków lotniczych”.30 czerwca 1941 r.
Rozporządzenie o przesyłaniu wiadomości: Wzbronione jest stosowanie języków sztucznych, jak esperanto, języków tajnych, hebrajskiego. Niedopuszczalne jest stosowanie pisma stenograficznego lub alfabetu dla ociemniałych. Do napisania wiadomości nie wolno używać żadnych pism tajnych, szczególnie żadnych atramentów tajnych. Zabronione jest używanie kopert z podszewką.22 kwietnia 1942 r.
Zakaz wstępu Polaków do Ogrodu Saskiego. Wcześniej wprowadzono zakaz wstępu do Łazienek, a w 1944 r. do Parku Żoliborskiego i Ujazdowskiego.4 maja 1942 r.
Nakaz zapłacenia nałożonej na miasto Warszawa kontrybucji w wysokości 1 mln złotych.Listopad 1942 r.
Zakaz używania piecyków i grzejników elektrycznych.Grudzień 1942
Wprowadzono miesięczną normę (30 m³) zużycia gazu na gospodarstwo mieszkaniowe.1 kwietnia 1943 r.
Wykaz niektórych rozporządzeń normujących różne dziedziny życia w okupacyjnej Warszawie (za nieprzestrzeganie zakazów groziły ciężkie kary z karą śmierci włącznie).

Zakaz jeżdżenia po Wiśle, kąpania się i plażowania.16 lipca 1943 r.
Nakaz zapłacenia II kontrybucji w wysokości 10 mln złotych.Marzec 1943 r.
Zakaz sprzedaży Polakom żarówek.Koniec 1943 r.
Nakaz zapłacenia III kontrybucji, nałożonej po zamachu na Kutscherę, w wysokości 100 mln złotych.Luty 1944 r.
LISTA ROZPORZĄDZEŃ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI T. SZAROTY, OKUPOWANEJ WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI, WARSZAWA 2010 R.