MISJA
LONDYN I WASZYNGTON RAPORTY KARSKIEGO MAPA PODRÓŻY KARSKIEGO

RAPORTY KARSKIEGO
| Dane dotyczące sprawozdawcy
| Podróż autora raportu (1940 r.)
| Sytuacja ogólna w kraju (1940 r.)
| Wybrane zagadnienia polityczno - ideowe w kraju (1940 r.)
| Zagadnienia Żydowskie w kraju (1940 r.)
| Misja Jana Karskiego w Londynie (1942 r.)
| Podtrzymywanie nastroju walki w społeczeństwie (1942 r.)
| Notatka z rozmowy z prezydentem F.D. Rooseveltem (1943 r.)


[…] "Zagadnienia żydowskie w kraju"
"Raport odnalazł w Archiwum Hoovera w Stanford w Aktach Ministerstwa Informacji i Dokumentacji polskiego rządu emigracyjnego amerykański historyk David Engel. Engel zauważył pozostawiając swoje odkrycie bez komentarza, że strony 6, 9, 10, 11 raportu występują w dwóch wersjach; drugą wersję – łagodniej oddającą negatywny stosunek Polaków do Żydów – Karski albo sam zredagował, albo co najmniej zaakceptował, co poświadcza jego rękopiśmienna zapiska na oryginale. Wersja złagodzona dotyczyła okupacji niemieckiej." […]
ANDRZEJ ŻBIKOWSKI, KARSKI, WARSZAWA 2011, STR. 86 – 87

RAPORTY JANA KARSKIEGO SĄ UDOSTĘPNIONE
DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI PROF. ANDRZEJA ŻBIKOWSKIEGO.