MISJA
LONDYN I WASZYNGTON RAPORTY KARSKIEGO MAPA PODRÓŻY KARSKIEGO

RAPORTY KARSKIEGO
| Dane dotyczące sprawozdawcy
| Podróż autora raportu (1940 r.)
| Sytuacja ogólna w kraju (1940 r.)
| Wybrane zagadnienia polityczno - ideowe w kraju (1940 r.)
| Zagadnienia Żydowskie w kraju (1940 r.)
| Misja Jana Karskiego w Londynie (1942 r.)
| Podtrzymywanie nastroju walki w społeczeństwie (1942 r.)
| Notatka z rozmowy z prezydentem F.D. Rooseveltem (1943 r.)


RAPORTY JANA KARSKIEGO SĄ UDOSTĘPNIONE
DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI PROF. ANDRZEJA ŻBIKOWSKIEGO.