ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
KOMUNIKAT O POWOŁANIU RADY POMOCY

ŻYDOM, ŻEGOTY
14 października 1942 r., Warszawa

Komunikat informujący o utworzeniu Konspiracyjnego Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.

Proszeni jesteśmy o podanie do wiadomości publicznej, iż na skutek inicjatywy szeregu organizacji społecznych z kół katolickich i demokratycznych organizuje się Komisja Pomocy Społecznej dla ludności żydowskiej dotkniętej skutkami bestialskiego prześladowania Żydów przez Niemców. Komisja będzie się starała w miarę możliwości i środków oraz możliwości, z jakimi liczyć się trzeba w okupacyjnych warunkach życia kraju, nieść pomoc ofiarom hitlerowskich gwałtów.

ZA: "RZECZPOSPOLITA POLSKA" 1942, NR 18 W: TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ, OPRAC. W. BARTOSZEWSKI, Z. LEWINÓWNA, WARSZAWA 2007, S.