ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
ROZPORZĄDZENIE: OZNACZANIE LUDNOŚCI

ŻYDOWSKIEJ

Rozporządzenie gen. gub. H. Franka o oznaczaniu ludności żydowskiej, Kraków, 23 listopada 1939 r.

§ 1
Wszyscy Żydzi i Żydówki przebywający w Generalnym Gubernatorstwie a mający ukończone 10 lat życia obowiązani są nosić, zaczynając od 1 grudnia 1939 r., na prawym rękawie ubioru biały pasek szerokości co najmniej 10 cm zaopatrzony w gwiazdę syjońską.

§ 2
Opaski te winni Żydzi i Żydówki sprawić sobie sami i zaopatrzyć odpowiednim znakiem.

§ 3
Winni wykroczenia podlegają karze więzienia. Dla zawyrokowania właściwe są Sądy Specjalne.

Generalny Gubernator
dla okupowanych polskich obszarów
Frank
ZA: TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ, OPRAC. W. BARTOSZEWSKI, Z. LEWINÓWNA, WARSZAWA 2007, S. 640.