ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
ŻEROWANIE NA NAJCIĘŻSZYCH TRAGEDIACH

Wiadomą jest rzeczą , iż tam gdzie jest wojna, zjawiają się hieny. Krążą też one na wielu peryferiach tej walki, jaką Naród Polski od czterech blisko lat prowadzi z niemieckim najeźdźcą. […]

Rok ostatni przyniósł jeszcze jedną odmianę hien wojennych. Są nimi ci, co wykorzystują dla wymuszeń i szantażu tragedię ukrywających się i ściganych przez Niemców Żydów. Olbrzymia większość moralnie zdrowego, przepojonego duchem chrześcijańskim społeczeństwa polskiego z odrazą patrzyła i patrzy na zbrodnie popełniane przez niemieckich oprawców na Żydach i ze szczerym głębokim współczuciem traktuje ofiary tej zbrodni. Ale znajdują się zdeprawowane jednostki – niestety przybrane niejednokrotnie w mundur policyjny – które nie wahają się wykorzystywać tragedii tropionych i szczutych przez Niemców Żydów dla szantażowania ich i wymuszania wysokich okupów. Dopuszczający się takich szantaży ludzie bez czci i sumienia stoją o krok zaledwie o tych – nielicznych na szczęście - zbrodniarzy, którzy nie wahają się wydawać ściganych Żydów w ręce niemieckie. […]

"RZECZPOSPOLITA POLSKA", NR 8 Z 6 MAJA 1943 R. ZA: TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ, WARSZAWA 2007, S. 679.