ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
KOMUNIKAT O WYKONANIU WYROKÓW ŚMIERCI

NA ZDRAJCACH I KONFIDENTACH NIEMIECKICH
Grudzień 1943 r., Warszawa

Komunikat urzędowy Kierownictwa Walki Podziemnej o wykonaniu wyroków śmierci na zdrajcach i konfidentach niemieckich działających na szkodę Żydów

Kierownictwo Walki Podziemnej ogłosiło, że Sądy Specjalne Cywilne Okręgu Warszawskiego i Krakowskiego skazały za współpracę z policją niemiecką na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych:
Tadeusza Stefana Karcza, zam. Warszawa (wydał Niemcom Żydów – obywateli polskich);
Franciszka Sokołowskiego, zam. w Podkowie Leśnej (konfident i szantażysta)
Antoniego Pajora, zam. w Dobranowicach k. Wieliczki (tropił działaczy niepodległościowych i denuncjował Polaków ukrywających Żydów); […]
Wszystkie wyroki wykonano przez zastrzelenie.

"BIULETYN INFORMACYJNY" 1943, NR 49, Z 9 XIII ZA: TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ, OPRAC. W. BARTOSZEWSKI, Z. LEWINÓWNA, WARSZAWA 2007, S. 683.