MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
SCENARIUSZE LEKCJI PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH

ŻYCIORYS KARSKIEGO
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH

Propozycje rozwiązań dydaktycznych na podstawie materiałów z pakietu:

1. Na mapie zaznacz szlak misji Jana Karskiego i najważniejsze miejsca związane z jego działalnością kurierską.
2. Turniej krasomówczy. Na podstawie materiałów uczniowie przygotowują przemowę na temat sytuacji Żydów w okupowanej Polsce.
3. Konkurs krasomówczy – przygotowanie najciekawszej przemowy opisującej zasługi Karskiego i mającej na celu przekonanie radnych miasta o nadaniu ulicy lub umieszczenia ławeczki Karskiego.
4. Zaprojektuj pomnik Karskiego.
5. Narysuj komiks przedstawiający przebieg misji Jana Karskiego.
6. Przygotuj scenariusz akademii upamiętniającej Jana Karskiego.