ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
DONOS NAPISANY PRZEZ POLAKA
Donos napisany przez Polaka do gestapo w Warszawie ( zachowano interpunkcję, ortografię i stylistykę oryginału)

Do zarządu policji Niemieckiej Gestapo
Warszawa, ul. Al. Szucha 25

Święta prawda Boję się podpisywać bo policja polska ja się dowiedziała to mnie zamordowałab sama

Wielce Szanowni Panowie

W dniu 26 czerwca 1941 r. będąc na ulicy Ceglanej stając w domu przy tejże samej ulicy pod N 6 i 4 zauważyłem jak polscy policjanci pilnują żydowskiego Gietta które znajduje się na tej że ulicy. Nie dość że całe grupy ludzi podają Żydom rozmaite paczki tubołki mleko w butelkach, bochenki chleba, a nawet dostarczają większy szmugiel workami. Podjechał wózek rowerowy na którym było 6 worków kaszy czy mąki, przy tym wózku było 4 mężczyzn podjechali do parkanu od strony gdzie znajduje się dom firmy Ulrycha, Żydzi zaraz podstawili stół a ci panowie którzy przywieźli te 6 worków podali Żydom przez parkan i spokojnie sobie z powrotem pojechali do ul. Żelaznej.

Za kilka minut przyjechal drugi wuzek na którym było 5 worków towaru i tą samą drogą poszedł do Żydów przez parkan, nie dość idzie wielki szmugiel, który jest dostarczany przez polaków, to co chwila przechodzą przez parkan rozmaite podejrzane osobistości. A ci panowie którzy wózkami dostarczają Żydom rozmaitej żywności, stale sobie siedzą w podejrzanej kawiarence na ul. Żelaznej N 55 piją sobie wódkę z polskiemi policjantami. Zwróciłem się do jednego z policjantów i powiedziałem, że 3ch policjantów pilnuje, żeby nie szedł szmugiel a wy zamiast łapać szmuglerów to jeszcze ułatwiacie im. Zapamiętał numer tego policjanta 322. Proszę o sprawdzenie z jakiego komisarjatu byli dyżurni dnia 26/41 pomiędzy godziną 8/9 rano. Polska policja nigdzie nie robi nic tylko darmo pobiera pieniądze. Tych panów warto było dawno wysłać do Westfalii kopać węgiel to nie anonim a święta prawda jest.

ZA: R. SZUCHTA, P. TROJAŃSKI, HOLOKAUST ZROZUMIEĆ DLACZEGO, WARSZAWA 2006, S. 233.