ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
TRZECIE ROZPORZĄDZENIE O OGRANICZENIU

POBYTU W GENERALNYM GUBERBATORSTWIE Z

15 PAŹDZIERNIKA 1941 R.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führera z dnia 12 października 1939 r. („Dz.U. Rzeszy Niem.” I, str. 2077) rozporządzam:

Artykuł 1

W rozporządzeniu o ograniczeniach pobytu Generalnym Gubernatorstwie z dnia 13 września 1940 r. („Dz. Rozp. GG” I, str. 288) ze zmianami drugiego rozporządzenia o ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 29 kwietnia 1941 r. („Dz. Rozp. GG”, str. 274) wstawia się po § 4a następujący § 4b:

1. Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę.
2. Podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie więzienie lub więzienie.
3. Zawyrokowanie następuje przez Sądy Specjalne

Artykuł 2

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Generalny Gubernator
Frank
ZA: TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ, OPRAC. W. BARTOSZEWSKI, Z. LEWINÓWNA, WARSZAWA 2007, S. 645-646.