USEFUL INFORMATION
GLOSSARY BIOGRAPHICAL NOTES BIBLIOGRAPHY
BIBLIOGRAPHY

 1. Jan Karski, Story of a Secret State. My Report to the World, Penguin Books 2011
 2. Stanisław M. Jankowski, E. Thomas Wood, Karski. Opowieść o emisariuszu [Karski. A Story about an Emissary], Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków-Oświęcim 1996.
 3. Stanisław M. Jankowski, Karski. Raporty tajnego emisariusza [Karski. Reports of the Secret Emissary], Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
 4. Jerzy Korczak, Karski. Opowieść biograficzna [Karski. A Biographical Story], Wydawnictwo Veda, Warszawa 2010
 5. Andrzej Żbikowski, Karski, Świat Książki, Warszawa 2011
 6. Ten jest z ojczyzny mojej [This One Is From My Homeland], edited by Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Świat Książki, Warszawa 2010.
 7. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów [Holocaust on Polish Lands During the Nazi Occupation], edited by Tatiana Bernstein
 8. Artur Eisenbach, Adam Rutkowski, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1957
 9. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście The Warsaw Ghetto. A Guide for a Non-Existent City, IFiS PAN, Warszawa 2001
 10. Stefan Korboński, Polskie Państwo Podziemne [Polish Underground State], Świat Książki, Warszawa 2008
 11. Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką. Studia i materiały [The Poles and the Jews under German Occupation], edited by A. Żbikowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006
 12. Tomasz Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni [Daily Life In Occupied Warsaw], Czytelnik, Warszawa 2010
 13. Waldemar Grabowski, Polska tajna administracja cywilna [Polish Secret Administration], Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2003